Stałym, niekończącym się źródłem dla optymalnej wytwórczości konstrukcyjnej są działania badawcze i prorozwojowe.

Nowe, nowoczesne gatunki stali, zoptymalizowane metody formowania połączeń, inżynieria powłok – tworzą każdego dnia nowe instrumenty dla projektantów, inżynierów i konstruktorów.

Właściwie wykorzystanie tych instrumentów jest kluczem do sukcesu, do rozwoju cywilizacyjnego.